Center for Bioenergy Recycling – ASHBACKAskeovn

Aske fra biobrændsel indeholder næringsstoffer og tungmetaller. Bioaskebekendtgørelsen regulerer anvendelsen af aske i skove og på marker. På grund af indholdet af tungmetaller er der grænser for hvor meget bio-aske man må tilføre jorden. I skove er grænsen 3 tons/hektar tre gange gennem 75 år hvis visse betingelser er opfyldt (Miljøstyrelsen 2008).

I Center for Bioenergy Recycling – ASHBACK vil vi foretage en grundig undersøgelse af askes effekt på de vigtige organismegrupper i jorden. Hvis vi finder, at askemængder ud over det, der er tilladt i dag, kan tilføres nogle jordtyper uden toksiske effekter, kan det danne grundlag for en revision af bioaskebekendtgørelsen.

Tilførsel af større askemængder til jorden kunne forbedre kraft/varmeværkernes økonomi og økologiske bæredygtighed betydeligt, dels fordi udgifterne til deponering reduceres (deponering koster 25-40 mio. kr. om året, dels fordi værdifulde næringsstoffer i asken tilbageføres til gavn for skov og marker. Dette bør ikke mindst ses i lyset af den stigende mængde biobrændsel, der importeres til Danmark. Væsentlige danskproducerede biobrændsler er skovflis og halm. De kommer fra meget forskellige miljøer, som hver rummer sine egne organismer. Asken vil derfor påvirke systemerne forskelligt.

AskesprederI samarbejde med varmeværker og HedeDanmark vil vi undersøge virkningen af asken på jordbundsorganismerne og på miljøet i øvrigt. For at opnå de mest præcise konklusioner vil vi eksponere jordbunden for asken både i marken og skoven samt i laboratoriesystemer.

Centerets forskning kan således medvirke til at gøre energiproduktion væsentligt mere økologisk og økonomisk bæredygtig.


Fotos: Simon Skov